هرآنچه باید در مورد آقای نیما یعقوبی بدانید ؟

  • مدیر عامل شرکت اقتصادی و سرمایه گذاری خرد و کلان بیدار
  • مدیر و رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی نیما تجارت
  • تاجر و مدرس تجارت خارجی و اقتصاد و سرمایه گذاری
  • فعال صنعت ساختمان و موسس شرکت ساختمانی هخا

نتیجه سالها تلاش آقای نیما یعقوبی

تجارت داخلی و بین المللی

اقتصاد و سرمایه گذاری یکی از مهم ترین موضوعات عصر حاضر است و شرکت اقتصادی و سرمایه گذاری خرد و کلان بیدار با کنارهم قرار گرفتن تعدادی از اقتصاد دانان و سرمایه گذاران حیطه های مختلف با هدف تامین سرمایه و سرمایه گذاری در حیطه های محتلف و همچنین آموزش و ترویح علم اقتصاد و سرمایه گذاری فعالیت خود را شروع کرده .

ارتباط با ما
همکاری با ما

صنعت ساختمان

صنعت ساختمان بدون شک یکی از مهم ترین صنعت های کشور می باشد و چیزی که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد این است که افراد تحت هر شرایطی به مسکن نیاز دارند و با توجه به تورم سنگین و کاهش شدید توان خرید عموم جامعه این صنعت  نیازمند تغییرات بسیار اساسی میباشد و شرکت ساختمانی هخا با هدف ایجاد تغییرات اساسی در صنعت ساختمان از سال 1401 فعالیتخودش رو شروع کرده و به زودی شاهد تغییر و تحولات عظیمی توسط این شرکت در سطح کشور خواهید بود.

ارتباط با هخا
همکاری با هخا

صنعت ساختمان

صنعت ساختمان بدون شک یکی از مهم ترین صنعت های کشور می باشد و چیزی که نمیتوان از آن چشم پوشی کرد این است که افراد تحت هر شرایطی به مسکن نیاز دارند و با توجه به تورم سنگین و کاهش شدید توان خرید عموم جامعه این صنعت  نیازمند تغییرات بسیار اساسی میباشد و شرکت ساختمانی هخا با هدف ایجاد تغییرات اساسی در صنعت ساختمان از سال 1401 فعالیت خودش را شروع کرده و به زودی شاهد تغییر و تحولات عظیمی توسط این شرکت در سطح کشور خواهید بود.

ارتباط با هخا
همکاری با هخا